Akso Rojas
Akso Rojas' realm of abstract sphere hyperspace
Ertus Ronus

Sa isang dako ng galaksiya ng Zaxuren kung saan tatlong bituin ang pinagmumulan ng grabidad para panghawakan ang dalawampu’t walong planeta na patuloy na umiinog sa sinasakupan nitong kapangyarihan ay may dalawang uri ng nilalang na nabubuhay: Ang mga Aureheias at ang mga Liyadron.

Ang mga Aureheias na nakatira sa silangang bahagi ng Zaxuren, sa planetang Aurahayon, na pinaliligiran ng mga interplanetaryong alikabok ay mga nilalang na mahilig sa sining at arte.

Samantala sa kanlurang bahagi ng nasabing galaksiya na pinalilibutan ng mga mala-meteorang bato na binubuo ng yelong metano kung saan ang planetang Dronus na may isandosenang satelayt ang nagsisilbing daigdig ng mga Liyadron na nabubuhay sa teknolohiya at komunikasyon.

At sa dalawampu’t walong planeta ng Zaxuren ay ang namumukod tanging planeta ng Ertus ~ang tanging buntala ng galaksiya na mayroong limitadong tubig, hangin oxiheno, at halaman. At ang planeta ring ito ang magsisilbing dahilan ng limang henerasyong digmaan sa pagitan ng dalawang lahi na naninirahan sa galaksiya ng Zaxuren.

Isang giyera na gigimbal sa bawat sulok ng pulutong ng mga bituin sa nasabing parte ng kalawakan. Isang labanan na sisira sa mga planetang Meltis, Ruwaka, at Epitolur. Isang digmaan na susubok sa kadakilaan ng dalawang lahi.

Dahil mula ng maipatupad ang “Sangsinukob na Batas” sa pagitan ng Aure at Dronus ay napagkasunduan na ng kanilang mga sinaunang ninuno na walang sinuman ang maaaring mangahas na magnakaw ng tubig sa planeta ng Ertus. At nasabi sa kasunduan na hindi kailanman maaaring galawin ang likas na yaman ng nasabing planeta maliban sa nag-iisang rason ~na maaari lamang gamitin ang kapangyarihan ng tubig para pigilin ang Itim na Butas, na nagma-materyalise lamang sa tuwing ika-isandaan at isang beses na pag-ikot ng Kometa ng Blint mula sa Bituin ng Rune.

Ang Itim na Butas ang kinatatakutang likas na kababalaghan na nagtataglay ng supergrabidad na humihigop sa kahit anong bagay na nalalapit sa distansyang pinalilibutan nito. At ang mga nahigop na bagay ay ipinupunta sa dako pa roon na hindi kayang tanawin ng teknolohiya ng Liyadron. Laking pasasalamat na lamang ng dalawang lipi sa Planeta ng Ertus dahil tanging ang Tubig Ertus lamang na nagtataglay ng antimatter ang pumipigil sa nasabing Itim na Butas. Ang antimatter ang nagsisilbing katalis upang pahintuin ang Itim na Butas sa patuloy na paglaki at paghigop sa nasabing galaksiya ng kalawakan.

At dahil limitado ang likas na yaman ng Planetang Ertus, ay iginagalang ang kasunduan na ito para sa kaligtasan ng dalawang lahi. Ang batas na ito ang dahilan ng matiwasay na buhay sa galaksiya ng Zaxuren.

Ngunit hindi naglaon ay may kinaharap na problema ang angkan ng mga Aureheias. Nang dapuan ng karamdaman ang kanilang nag-iisang prinsesa, na may kakayahan magpagaling ng kahit anong sakit sa kahit sinong nilalang bukod sa kanyang sarili, ay napag-alaman ng mga taga-Aure na tanging ang Tubig lamang ng planetang Ertus ang makapagpapagaling sa karamdaman ng kanilang prinsesa.

Kung kasalanan man na iligtas ng mga Aureheias ang buhay ng kanilang prinsesa ay humihingi sila ng tawad sa tatlong Tala ng kanilang galaksiya: ang Rune, ang Demis, at ang Frio.

Ngunit nabuo pa rin ang makasariling pagpa-plano ng mga taga-Aure kapalit ng buhay ng kanilang Prinsesa.

Isang gabi habang ang kometa ng Blint ay katatapos lamang sa ika-limampu’t limang beses na pagdaan nito sa Rune, ikatlong Tala ng galaksiya, ay isinakatuparan ng mga Aureheias ang kanilang balak na nakawin ang ikatlong bahagi ng tubig sa Planetang Ertus. Batid man na magdudulot ito ng imbalansiya sa init ng panahon at paglakas ng Itim na Butas, ay ipinagpatuloy pa rin ng mga Aure ang kanilang plano para sa kaligtasan ng nag-iisa nilang prinsesa.

Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakalkula ng mga Liyadron ang ibinabalak ng mga Aureheias. Salamat sa kanilang matataas na uri ng teknolohiya na nagbabantay sa planetang Ertus at sa kanilang sasakyang panghimpapawid ay nakarating sila sa takdang oras upang pigilan ang mga Aureheias.

Dito magsisimula ang digmaan na magsisilbing kamatayan ng maraming nilalang sa galaksiya ng Zaxuren.

~Ang mga Aureheias na lumalaban sa ngalan ng Buhay
at ang mga Liyadron na papatay sa ngalan ng Batas.

9 Comments to “Ertus Ronus”

 1. Pong says:

  Oh yeah, naimagine ko ito parang intergalaxy lang na may pagka scifi!

 2. elpidio says:

  Grabe talaga ang imahinasyon mo,pwedi kang gumawa ng mga script sa pelikula.

 3. tonilim-etheridge says:

  scriptwriter…

  mas malaki kita ng artista.

 4. Jehu says:

  imba boy! pwede na maging scriptwriter,, nasubukan mo naba magsulat ng love story?

 5. Fauxx says:

  Ayan na meron nang Ax-verse!

Leave a Reply